show bar
Top
farm factory live service product foryou

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Lời hay ý đẹp
"Những điều vĩ đại chẳng bao giờ được thực hiện chỉ với một nửa tâm trí, với một thái độ hời hợt và một quyết tâm không tới nơi tới chốn."
Isaac Barrow

Cần Thơ, ngày 28 tháng 07 năm 2014 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

Báo cáo tình hình quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bình An 6 tháng đầu năm 2014. Vui lòng xem file đính kèm

Xem Tiếp...

Cần thơ, ngày 18  tháng 07 năm 2014

THÔNG BÁO  

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thủy sản Bình An. 

 

Xem Tiếp...

Góc Ảnh